Kombiableiter Typ 1+2


IP BC TT 25/50

Kombiableiter

Nennspannung 230V / 400V AC

Netzsystem: TN

Blitzstrom: 25kA

                                                     Preis: 98,57€


IP BC TT 25/50/FM

Kombiableiter

Nennspannung 230V / 400V AC

Netzsystem: TN

Blitzstrom: 25kA

                                                     Preis: 114,71€